terapia TCK

Polityka prywatności

Polityka prywatności, RODO i Cookies

Adres naszej strony internetowej to: https://terapiatck.pl.

Ochrona danych osobowych

Wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).chcielibyśmy Państwa poinformować, że dane osobowe znajdujące się w naszej bazie są zabezpieczone i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prosimy o zapoznanie się z nasza polityką prywatności oraz w razie potrzeby do korzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej terapiatck.pl.


Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).


Administrator Danych Osobowych


Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Instytut Biodynamicznej Terapii Czaszkowo-Krzyżowej (Instytut BTCK) Anna Wawrzycka-Atach. NIP – 5211919010, REGON 432241835.


Kontakt z Administratorem Danych Osobowych


Jesteśmy do Państwa dyspozycji – korespondencję prosimy kierować: Instytut BTCK, email: info@terapiatck.pl.


Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane


Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej, przy zastosowaniu oprogramowania biurowego Microsoft Office. Część danych przetwarzana jest w formie papierowej.


Gromadzone dane. Zasady Przetwarzania


Na potrzeby stworzenia Państwa „wizytówki terapeuty”, widocznej publicznie na naszej stronie internetowej: terapiatck.pl, potrzebujmy od Państwa: Imię, Nazwisko, Adres prowadzenia działalności, Numer telefonu, Adres e-mail, Adres www, informację o posiadanych certyfikatach z terapii TCK. Dodatkowo mogą Państwo wedle swojego uznania, udzielić nam następujących danych: zdjęcia, rozszerzone informacje o swojej działalności profesjonalnej, Państwa reklamy, artykuły branżowe. Dane te będą widoczne w Państwa wizytówce, artykuły w wizytówce i na blogu, zborczo wraz z artykułami innych terapeutów.


Państwa Dane Osobowe przetwarzane są w celu:

  • Realizacji usługi publikowania wizytówki
  • Wystawienia rachunku księgowego za zakupy
  • Otrzymywania treści marketingowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Państwa, umowy o świadczenie usług, wykonania zawartej przez Państwa z podmiotem umowy o świadczenie usług, a także wykonania ciążących na podmiocie obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.


Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach marketingowych na podstawie udzielonej zgody.


Zgoda na przetwarzanie danych


Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest zawsze dobrowolna. Odmowa podania podstawowych danych może skutkować odmową zawarcia umowy na świadczenie usług.


Przechowywanie danych osobowych


Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

  • Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych.
  • Ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez którąkolwiek ze stron.
  • Zgodę na przetwarzanie danych zostanie cofnięta.


Uprawnienia osób, których dane przetwarzamy


Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Zabezpieczenie Danych Osobowych


Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.


Polityka Cookies


Pliki cookies zwane także “ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika odwiedzającego naszą stronę, wykorzystywane są do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.


Strona internetowa www.terapiatck.pl wykorzystuje 1 rodzaj plików: sesyjne. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.


W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Użytkownicy odwiedzający naszą stronę, powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej www.terapiatck.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.


Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Cookies. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób stronę www.terapiatck.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Cookies.


Instytut Biodynamicznej Terapii Czaszkowo-Krzyżowej, 03.07.2023.